RADIONICE ZA RODITELJE

Radionice za roditelje namijenjene jačanju roditeljskih kompetencija i povećanju psihološke otpornosti u stresnim situacijama pomoći će roditeljima samostalno ojačati vlastitu psihološku otpornost te pružiti podršku djeci u kriznim situacijama.

VOLONTERSKI CENTAR

Online platforma također služi kao volonterski centar kroz koji se volonterski provode sljedeće aktivnosti: organizacija rada partnerskih organizacija i vanjskih suradnika, povezivanje i obrazovanje volontera, obrazovanje građana- roditelja i

ONLINE PLATFORMA

Izradili smo online platformu s dostupnim digitalnim materijalima za samopomoć i podršku ranjivim skupinama, s naglaskom na djecu i roditelje te odgojno-obrazovne stručnjake. Na web stranici https://projekt-more.eu/psihosocijalna-podrska/ dostupni su

PSIHOLOŠKA PRVA POMOĆ

Psihološka prva pomoć je pristup utemeljen na dokazima i konceptu ljudske otpornosti te pretpostavlja da će većina ljudi reagirati na stresne događaje s kapacitetom da se s njima suoči