provest će se u dva ključna područja:

  1. Izobrazba predstavnika organizacija civilnoga društva o prikupljanju sredstava
  2. Izobrazba predstavnika organizacija civilnoga društva u području zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva

U prvom dijelu bit će obuhvaćene mogućnosti financiranja konkretnih aktivnosti OCD u vidu priprema EU projekata, pokretanja crowdfunding kampanja i slično, a u drugom usklađivanje internih akata i procedura sa trenutnim zakonodavnim okvirom te krovnim nacionalnim i europskim strateškim dokumentima kako bi se udruge mogle lakše prilagoditi trenutnim potrebama zajednice.

Veselimo se novim znanjima i radionicama čija je provedba planirana u rujnu 2022.

Ostale novosti

RADIONICE ZA RODITELJE

13 kolovoza, 2022

Radionice za roditelje namijenjene jačanju roditeljskih kompetencija i povećanju psihološke otpornosti u stresnim situacijama

  • No React!

VOLONTERSKI CENTAR

9 kolovoza, 2022

Online platforma također služi kao volonterski centar kroz koji se volonterski provode sljedeće aktivnosti:

  • No React!

ONLINE PLATFORMA

6 kolovoza, 2022

Izradili smo online platformu s dostupnim digitalnim materijalima za samopomoć i podršku ranjivim skupinama,

  • No React!