O projektu

Projekt MORE – Mreža za online razmjene i edukacije sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a nositelj je Institut za STEM edukaciju i afterschool programe.

Krajnji korisnici projekta su roditelji, djeca, odgojno-obrazovni stručnjaci i šira javnost pogođeni posljedicama pojedine krize. Projekt posredno pridonosi poboljšanju njihove specifične situacije kada se ispune ciljevi i projekt završi te digitalna platforma ostane na raspolaganju široj zajednici s alatima za pružanje pomoći ugroženim skupinama. Dodatna dobrobit projekta je i baza volontera koji će biti osposobljeni i na raspolaganju službama civilne zaštite u slučaju kriza.

Ciljevi projekta

Projekt MORE – Mreža online razmjene i edukacije provodi Institut za STEM edukaciju i afterschool programe u suradnji s organizacijama civilnog društva (Udruga Gradionica i Udruga Srce za Volosko) s ciljem pokretanja važnih promjena u lokalnim zajednicama.

Opći je cilj Poziva UP.04.2.1.11 “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Iz specifičnih ciljeva Poziva proizlaze sljedeće aktivnosti projekta MORE:

 1. u svrhu jačanja kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima razvit ćemo personalizirano “cloud based” softversko rješenje za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu prijavitelja i partnera u projektu, te provesti:
  – radionice na temu kako organizirati rad udruge u online obliku
  – provedba mentorskog programa osposobljavanja korisnika (osobe ovlaštene za zastupanje i zaposlenici) za aktivno korištenje “cloud based” softverskog rješenja u svakodnevnom poslovanju
  – radionica na temu kako pružiti psihosocijalnu podršku u kriznim situacijama
  – radionice za strukturirani dijalog, zagovaračke politike
  – radionice o financijskom upravljanju udrugom.
 1. S ciljem jačanja kapaciteta OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini provodit će se edukativne aktivnosti kroz radionice o menadžmentu volontera.
 2. S ciljem unapređenja kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama formirat će se online platforma za samopomoć i psihosocijalnu podršku građanima u kriznim situacijama.

Neki od ishoda projekta su i povećanje spremnosti na reagiranje u slučaju katastrofe te jačanje kapaciteta za učinkovit odgovor na katastrofu te u razdoblju oporavka nakon katastrofe. Iskustvo i istraživanja pokazuju kako za oporavak ljudi nisu dovoljne samo individualne osobine i socijalna podrška obitelji i bliskih prijatelja, već da vrlo važnu ulogu imaju i resursi zajednice. Zajednicu osim pojedinaca čine i fizička, ekonomska i socijalna okolina koje su međusobno povezane te mogu pridonositi ili otežavati prilagodbu članova zajednice nakon katastrofe. Na temelju dosadašnjih istraživanja, čini se kako su najvažniji resursi zajednice koji doprinose otpornosti: ekonomska razvijenost, socijalni kapital, brzo informiranje i uspješna komunikacija te kompetentnost zajednice.

Aktivnosti projekta

Nositelj i partneri će koristiti svoje dugogodišnje prethodno iskustvo u projektima i programima povećanja vještina djece i mladih, te osnaživanja roditeljskih kompetencija u svrhu pružanja savjeta u svim aktivnostima projekta. Osim u savjetodavnoj ulozi, stručni tim psihologa i terapeuta partnera provodit će aktivnosti projekta. U svim aktivnostima koje su predviđene ovim projektom, partneri će sudjelovati u koordinaciji i ravnopravno s Nositeljem u svrhu jačanja svojih kapaciteta i educiranja članova, razmjene znanja i pružanja učinkovitih odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Ključne aktivnosti projekta MORE su:

 • izrada online platforme s dostupnim digitalnim materijalima za samopomoć i podršku ranjivim skupinama, s naglaskom na djecu i roditelje te odgojno-obrazovne stručnjake;
 • osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije;
 • radionice za roditelje namijenjene jačanju roditeljskih kompetencija i povećanju psihološke otpornosti u stresnim situacijama;
 • izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama (koje uključuju kampanje sa psiholozima i dječjim terapeutima te digitalne priručnike i edukativne materijale koji će se bazirati na temama poput terapije igrom, art terapije, biblioterapije, psihodrame, terapije plesom i pokretom, terapija senzorne integracije te mindfulness za djecu).

O nositelju projekta

Udruga Institut za STEM edukaciju i afterschool programe (skraćeni naziv:  Institut za STEM) od svog osnutka 2018. godine aktivno provodi kraći odgojno-obrazovni program “STEM u vrtiću” za rano učenje robotike i programiranja za djecu od 4 do 7 godina koji je verificiran pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Kao lider u neformalnom STEM obrazovanju Institut za STEM je u suradnji s nevladinom organizacijom Junior Chamber International (JCI Zagreb) i tvrtkom Infinum  sudjelovao u planiranju i provedbi STEM projekta za štićenike dječjeg doma (u Kući sv. Terezije od Malog Isusa za nezbrinutu djecu) kao i Eco STEM volonterskim radionicama u nacionalnoj kampanji Hrvatska volontira. Osim rada s djecom u predškolskom i školskom sustavu, članovi udruge kroz projekt “DarKo” osposobljeni su za rad s dvostruko potrebitom djecom (double exceptional): potencijalno darovitom djecom s teškoćama u razvoju, te provode STEM radionice u Centru za autizam Zagreb. Osim u Zagrebu, udruga djeluje u Opatiji kroz svoju podružnicu “STEM Kvarner”.

U suradnji s partnerima Institut za oceanografiju i ribarstvo, RIT Croatia, Udrugom za održivi razvoj Pozitiva Samobor i Hrvatskim savezom udruga cerebralne i dječje paralize (HSUCDP) te Centrom za psihološku podršku i razvoj Pričaj mi Institut za STEM provodi projekt “STEM za sve” www.stemzasve.eu sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Od svog osnutka udruga promovira ulaganje u svoje članove te kontinuirano sudjeluje na inozemnim i tuzemnim edukacijama iz područja edukativne tehnologije (Bett sajam u Londonu, Science on Stage Festival u Pragu, kongres asistivne tehnologije u Zagrebu) te ulaže u razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva. Članovi udruge mladi su profesionalci iz društveno-humanističkih i tehničkih struka (pedagozi s iskustvom rada u britanskom obrazovnom sustavu, inženjeri, kemičari, programeri, profesori fizike, biologije i kemije) s bogatim iskustvom u radu s djecom predškolske i školske dobi.

O partnerima

Udruga Srce za Volosko od svog osnutka 2013. godine bavi se osnaživanjem svih članova zajednice, očuvanjem materijalne i nematerijalne kulturno- povijesne baštine Voloskog, popularizacijom znanosti i umjetnosti te psihosocijalnom podrškom obitelji. U devet godina djelovanja proveli su brojne projekte kao direktne odgovore na potrebe zajednice čiji su dio.

Od osnutka udruga organizira „Međunarodni dječji festival- Volos” i „Dječji znanstveni tjedan MOHO“ kroz koje uključuje zajednicu u različite umjetničke aktivnosti u svrhu popularizacije i valorizacije kulturno- povijesne baštine Voloskog te različitim umjetničko- znanstvenim radionicama na temu lika i djela Andrije Mohorovičića popularizira znanost i obrazovanje. Pod vodstvom umjetnice i pedagoga uz suradnju s gostujućim kazališnim umjetnicima, lokalnim i međunarodno priznatim dramsko-pedagoškim stručnjacima i edukatorima, udruga provodi dramsko- pedagoške radionice na engleskom jeziku „Pygmalion”. Već pet godina udruga provodi i cjelogodišnji programa radionica za osnaživanje roditeljskih kompetencija „KalenDar za obitelj”. Program provode stručnjaci psiholozi, pedagozi, dječji terapeuti, edukacijski rehabilitatori, logopedi i dr. Na projektima sudjeluju stručnjaci Akademije za primijenjenu umjetnost, Medicinskog i Učiteljskog fakulteta u Rijeci, kao i stručnjaci iz drugih obrazovnih institucija s područja Hrvatske.

Tijekom godine udruga i stanovnici Voloskog provode brojne građanske aktivnosti poput čišćenja i uređenja igrališta i javnih prostora, „buvljaka”- razmjene viškova te brige za starije članove, djelujući zajedno za boljitak cijele zajednice.

Udrugu Gradionica jedinstvena je udruga u Hrvatskoj čiji je glavni cilj omogućiti napredne STEM metode učenja i razvoja svakog pojedinca, te da pridonese razvoju kritičkog razmišljanja, kreativnosti, društvene interakcije i tehničke kulture uz pomoć raznih pristupa i tehnologija za edukaciju.

Vjerojatno najprepoznatljiviji edukacijski tečajevi po kojima je Gradionica šire poznata su programi LEGO edukacije koje provodi već 6 godina. Oni su potpuno prilagođeni osnovnoškolskom uzrastu, lokalizirani i dodatno kreativno nadopunjeni.  Program LEGO Edukacije ima potvrdu Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i Agencije za odgoj i obrazovanje za izvođenje u nastavnom i izvannastavnom školskom programu.

U Gradionici najveći dio obaveza je rad s djecom te Udruga bilježi velik broj djece polaznika programa edukacije. Zbog velike raznolikosti sadržaja, polaznici nastavljaju pohađati tečajeve u Gradionici već 6 godina za redom.

Svojim bogatim iskustvom u STEM području i radu s djecom, Udruga Gradionica doprinijet će projektu kroz savjetodavnu pomoć u svim aktivnostima projekta. Partner će sudjelovati u svim aktivnostima kroz sve elemente projekta u koordinaciji i ravnopravno s Prijaviteljem u svrhu jačanja svojih kapaciteta i educiranja članova kako bi se mogli razvijati i postati kompetentni za provedbu budućih aktivnosti, razmjeni znanja i pružanja učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Projekt MORE odgovara na potrebe lokalne zajednice

Iskustvo i istraživanja pokazuju kako za oporavak ljudi nisu dovoljne samo individualne osobine i socijalna podrška obitelji i bliskih prijatelja, već da vrlo važnu ulogu imaju i resursi zajednice. Zajednicu osim pojedinaca čine i fizička, ekonomska i socijalna okolina koje su međusobno povezane te mogu pridonositi ili otežavati prilagodbu članova zajednice nakon katastrofe.

Naziv projekta:
MORE Mreža online razmjene i edukacije UP.04.2.1.11.0389

Nositelj projekta:
Institut za STEM edukaciju i afterschool programe
Vrhovčev Vijenac 56
10000 Zagreb
OIB: 76262593640

Naziv poziva:
UP.04.2.1.11 „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Partneri:
Udruga GRADIONICA, Zagreb
Udruga SRCE ZA VOLOSKO, Opatija

Ukupna vrijednost projekta:
439.620,98 HRK

Odobrena bespovratna sredstva:
439.620,98 HRK

Iznos sufinanciranja iz ESF-a (85%):
373.677,83 kn

 

Iznos sufinanciranja iz državnog proračuna (15%):
65.943,15 kn

Razdoblje provedbe:
ožujak 2022. – ožujak 2023. (12 mjeseci)

Kontakt podatci:
info@projekt-more.eu
www.projekt-more.eu
T: +385 92 2092 794