Izradili smo online platformu s dostupnim digitalnim materijalima za samopomoć i podršku ranjivim skupinama, s naglaskom na djecu i roditelje te odgojno-obrazovne stručnjake.

Na web stranici https://projekt-more.eu/psihosocijalna-podrska/ dostupni su materijali za psihološku podršku u kriznim situacijama te je trenutno dostupno preko 20 raznih materijala za preuzimanje u .pdf obliku.

U procesu je snimanje kratkih audio-vizualnih zapisa za psihološku samopomoć koji će također biti dostupni široj javnosti i pružati će podršku ranjivim skupinama.

Ostale novosti

RADIONICE ZA RODITELJE

13 kolovoza, 2022

Radionice za roditelje namijenjene jačanju roditeljskih kompetencija i povećanju psihološke otpornosti u stresnim situacijama

  • No React!

VOLONTERSKI CENTAR

9 kolovoza, 2022

Online platforma također služi kao volonterski centar kroz koji se volonterski provode sljedeće aktivnosti:

  • No React!

RADIONICE ZA JAČANJE INTERNIH KAPACITETA PREDSTAVNIKA OCD-A

2 kolovoza, 2022

provest će se u dva ključna područja: Izobrazba predstavnika organizacija civilnoga društva o prikupljanju

  • No React!