ŠTO JE HACKATON?

Hackathon je proces brzog razvoja i dizajna različitih rješenja (softverskih, aplikativnih, društvenih, industrijskih). Hackathoni se najčešće organiziraju kao događaji trajanja od nekoliko sati do 48 sati. Na kraju hackathona

IZRADA INTERNIH AKTA UDRUGE

Radionica održana 7.9.2022. u sklopu PE 1.2.Izobrazba o zakonodavnom okviru vezano za OCD  u trajanju 4 sata za  osobe ovlaštene za zastupanje i zaposlenike prijavitelja i partnera. Interni akti