U području povećanja kompetencija volontera-građana za pružanje psihosocijalne pomoći u kriznim situacijama provest će se edukacija o pružanju psihološke prve pomoći i samopomoći u trajanju od 2h za 10 sudionika.

Obučeni volonteri-građani imat će znanja i vještine za pružanje psihološke prve pomoći i samopomoći u kriznim situacijama.

Planirana je provedba 1 radionice o pružanju psihološke prve pomoći i samopomoći u trajanju od 2 sata za 10 sudionika.

Ostale novosti

SAMOFINANCIRANJE KROZ PRIMJENU DRUŠTVENO PODUZETNIČKIH NAČELA: Radionica: Primjeri dobre prakse, Društveno poduzetništvo u svijetu

16 rujna, 2022

Radionica je održana 15.9.2022. u sklopu PE 1.1 Izobrazba o prikupljanju sredstava, modul Samofinanciranje

  • No React!

SAMOFINANCIRANJE KROZ PRIMJENU DRUŠTVENO PODUZETNIČKIH NAČELA: Radionica: Model trostruke bilance, DP Poslovni model

15 rujna, 2022

Radionica je održana 14.9.2022. u sklopu PE 1.1 Izobrazba o prikupljanju sredstava, modul Samofinanciranje

  • No React!

SAMOFINANCIRANJE KROZ PRIMJENU DRUŠTVENO PODUZETNIČKIH NAČELA: Radionica: Strategija razvoja društvenog poduzetništva, definicija društvenog poduzetnika

14 rujna, 2022

Radionica je održana 13.9.2022. u sklopu PE 1.1 Izobrazba o prikupljanju sredstava, modul Samofinanciranje

  • No React!