Strukturirani dijalog je jedan od ključnih alata za aktivno djelovanje u zajednici, a kroz izobrazbu cilj je bio unaprijediti kapacitete organizacija uključenih u projekt za njegovo provođenje. Radionica u trajanju 120 minuta uključivala je teme: što je to strukturirani dijalog, tko su glavni akteri na lokalnoj i nacionalnoj razini, prikazali su se se primjeri dobre prakse i provelo osmišljavanje plana provedbe aktivnosti strukturiranog dijaloga (identifikacija potreba i problema mladih, identifikacija dionika, osmišljavanje dijaloga), a sudjelovali su članovi i volonteri nositelja i partnerskih organizacija.

Ostale novosti

SAMOFINANCIRANJE KROZ PRIMJENU DRUŠTVENO PODUZETNIČKIH NAČELA: Radionica: Primjeri dobre prakse, Društveno poduzetništvo u svijetu

16 rujna, 2022

Radionica je održana 15.9.2022. u sklopu PE 1.1 Izobrazba o prikupljanju sredstava, modul Samofinanciranje

  • No React!

SAMOFINANCIRANJE KROZ PRIMJENU DRUŠTVENO PODUZETNIČKIH NAČELA: Radionica: Model trostruke bilance, DP Poslovni model

15 rujna, 2022

Radionica je održana 14.9.2022. u sklopu PE 1.1 Izobrazba o prikupljanju sredstava, modul Samofinanciranje

  • No React!

SAMOFINANCIRANJE KROZ PRIMJENU DRUŠTVENO PODUZETNIČKIH NAČELA: Radionica: Strategija razvoja društvenog poduzetništva, definicija društvenog poduzetnika

14 rujna, 2022

Radionica je održana 13.9.2022. u sklopu PE 1.1 Izobrazba o prikupljanju sredstava, modul Samofinanciranje

  • No React!