Strukturirani dijalog je jedan od ključnih alata za aktivno djelovanje u zajednici, a kroz izobrazbu cilj je bio unaprijediti kapacitete organizacija uključenih u projekt za njegovo provođenje. Radionica u trajanju 120 minuta uključivala je teme: što je to strukturirani dijalog, tko su glavni akteri na lokalnoj i nacionalnoj razini, prikazali su se se primjeri dobre prakse i provelo osmišljavanje plana provedbe aktivnosti strukturiranog dijaloga (identifikacija potreba i problema mladih, identifikacija dionika, osmišljavanje dijaloga), a sudjelovali su članovi i volonteri nositelja i partnerskih organizacija.

Ostale novosti

RADIONICE ZA RODITELJE

13 kolovoza, 2022

Radionice za roditelje namijenjene jačanju roditeljskih kompetencija i povećanju psihološke otpornosti u stresnim situacijama

  • No React!

VOLONTERSKI CENTAR

9 kolovoza, 2022

Online platforma također služi kao volonterski centar kroz koji se volonterski provode sljedeće aktivnosti:

  • No React!

ONLINE PLATFORMA

6 kolovoza, 2022

Izradili smo online platformu s dostupnim digitalnim materijalima za samopomoć i podršku ranjivim skupinama,

  • No React!