Radionica Istraživanje i mapiranje potreba i potencijala zajednice primjenom metoda i načela sudioničkog upravljanja obuhvaća unapređenje znanja i vještina OCD-ova u području mapiranja lokalnih potreba te upoznavanje s osnovama pripreme, provedbe i evaluacije lokalnih aktivnosti u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja (logistički aspekt pripreme, sadržajna priprema i provedba, praćenje učinaka, postavljanje i dokumentiranje ciljeva i ishoda učenja sudionika, metode evaluacije),kao i praktični segment pripreme lokalne aktivnosti.

Ova radionica imala je za cilj informirati i educirati dionike o participativnim procesima kako bi ih se angažiralo na planovima i procesima uspostave sudioničkog upravljanja kao i izrade prijedloga programa za unapređenje usluga lokalne zajednice, pokretanju novih ili unapređenju postojećih prijedloga programa i aktivnosti.

Sudionike ovo radionice se također animiralo na davanje prijedloga, ideja, definiranje prioritetnih potreba, poticanje na aktivno uključenje, ali i na pokretanje vlastitih programa, projekata i aktivnosti na istim načelima. Ovom aktivnošću zainteresirani dionici zajedničkim snagama otvorili su pojedina pitanja koja će svakako biti putokaz za daljnje aktivnosti provedbe aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Ostale novosti

Mapiranje potreba lokalne zajednice

7 ožujka, 2023

E-mapiranjem želimo obuhvatiti posjetitelje ove platforme s opatijskog područja, ali i šire, te saznati

  • No React!

SAMOFINANCIRANJE KROZ PRIMJENU DRUŠTVENO PODUZETNIČKIH NAČELA: Radionica: Primjeri dobre prakse, Društveno poduzetništvo u svijetu

16 rujna, 2022

Radionica je održana 15.9.2022. u sklopu PE 1.1 Izobrazba o prikupljanju sredstava, modul Samofinanciranje

  • No React!

SAMOFINANCIRANJE KROZ PRIMJENU DRUŠTVENO PODUZETNIČKIH NAČELA: Radionica: Model trostruke bilance, DP Poslovni model

15 rujna, 2022

Radionica je održana 14.9.2022. u sklopu PE 1.1 Izobrazba o prikupljanju sredstava, modul Samofinanciranje

  • No React!