Radionica Istraživanje i mapiranje potreba i potencijala zajednice primjenom metoda i načela sudioničkog upravljanja obuhvaća unapređenje znanja i vještina OCD-ova u području mapiranja lokalnih potreba te upoznavanje s osnovama pripreme, provedbe i evaluacije lokalnih aktivnosti u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja (logistički aspekt pripreme, sadržajna priprema i provedba, praćenje učinaka, postavljanje i dokumentiranje ciljeva i ishoda učenja sudionika, metode evaluacije),kao i praktični segment pripreme lokalne aktivnosti.

Ova radionica imala je za cilj informirati i educirati dionike o participativnim procesima kako bi ih se angažiralo na planovima i procesima uspostave sudioničkog upravljanja kao i izrade prijedloga programa za unapređenje usluga lokalne zajednice, pokretanju novih ili unapređenju postojećih prijedloga programa i aktivnosti.

Sudionike ovo radionice se također animiralo na davanje prijedloga, ideja, definiranje prioritetnih potreba, poticanje na aktivno uključenje, ali i na pokretanje vlastitih programa, projekata i aktivnosti na istim načelima. Ovom aktivnošću zainteresirani dionici zajedničkim snagama otvorili su pojedina pitanja koja će svakako biti putokaz za daljnje aktivnosti provedbe aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Ostale novosti

RADIONICE ZA RODITELJE

13 kolovoza, 2022

Radionice za roditelje namijenjene jačanju roditeljskih kompetencija i povećanju psihološke otpornosti u stresnim situacijama

  • No React!

VOLONTERSKI CENTAR

9 kolovoza, 2022

Online platforma također služi kao volonterski centar kroz koji se volonterski provode sljedeće aktivnosti:

  • No React!

ONLINE PLATFORMA

6 kolovoza, 2022

Izradili smo online platformu s dostupnim digitalnim materijalima za samopomoć i podršku ranjivim skupinama,

  • No React!