Mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama uključuje stvaranje baze podataka koja će poslužiti za provedbu aktivnosti zagovaračke politike na lokalnoj razini s ciljem oblikovanja konkretnih mjera i usluga namijenjenih krajnjim korisnicima.

Kontinuirano ćemo mapirati potrebe lokalne zajednice kroz e-upitnike na platformi (kroz komunikaciju s posjetiteljima portala za samopomoć – građanima u potrebi koji su pretrpjeli traumatično iskustvo ili su žrtve kriznih situacija kontinuirano će se raditi tracking upita i potreba te će se voditi evidencija i klasifikacija istih).

E-mapiranjem se žele obuhvatiti posjetitelji online platforme za samopomoć te izazovi i problemi s kojima se susreću u kriznim situacijama.

Ispunjavanjem e-upitnika problemi i izazovi građana u potrebi postati će dio e-mapiranja, a prikupljene podatke će za potrebe predlaganja rješenja jedinicama lokalne uprave i službama za civilnu zaštitu koristiti organizacije civilnog društva koje će ih uključiti u svoja izvješća i prijedloge za građanske akcije.

Ostale novosti

Mapiranje potreba lokalne zajednice

7 ožujka, 2023

E-mapiranjem želimo obuhvatiti posjetitelje ove platforme s opatijskog područja, ali i šire, te saznati

  • No React!

SAMOFINANCIRANJE KROZ PRIMJENU DRUŠTVENO PODUZETNIČKIH NAČELA: Radionica: Primjeri dobre prakse, Društveno poduzetništvo u svijetu

16 rujna, 2022

Radionica je održana 15.9.2022. u sklopu PE 1.1 Izobrazba o prikupljanju sredstava, modul Samofinanciranje

  • No React!

SAMOFINANCIRANJE KROZ PRIMJENU DRUŠTVENO PODUZETNIČKIH NAČELA: Radionica: Model trostruke bilance, DP Poslovni model

15 rujna, 2022

Radionica je održana 14.9.2022. u sklopu PE 1.1 Izobrazba o prikupljanju sredstava, modul Samofinanciranje

  • No React!